Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik

 

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Sambor Grucza (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
Z-ca redaktora naczelnego
dr hab. Monika Płużyczka
(Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
Asystenci redaktora naczelnego
dr Anna Bonek (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
dr Alicja Sztuk (Uniwersytet Warszawski)
[o mnie]
Redaktorzy tematyczni
translatoryka: dr hab. Monika Płużyczka (Uniwersytet Warszawski)
glottodydaktyka:
dr Ilona Banasiak
(Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
lingwistyka legislacyjna: dr Anna Bonek (Uniwersytet Warszawski)
terminologia:
dr Alicja Sztuk (Uniwersytet Warszawski)
komunikologia specjalistyczna: dr Michał Wilczewski (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]

Punktacja MNiSW: 13 pkt. (2015 r.)

ISSN 2080-4814

Czasopismo ukazuje się on-line, kwartalnie, w sposób ciągły.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Bazy

  • CEJSH – Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • Bazhum – Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych
  • Pol Index - Polska Bibliografia Naukowa
  • Index Copernicus – IC Journals Master List

Założyciel
prof. dr hab. Sambor Grucza

Wydawca
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski
e-mail:
ls.wls@uw.edu.pl

   News

27. Konferencja PTLS

13-14 kwietnia 2018, Szczecin
więcej na stronie
: http://www.ptls.uw.edu.pl

 


Tomy

 

 

25/2, 2018 (ukaże się w czerwcu br.)
25/1, 2018 (ukaże się w lutym br.)

24: 4/2017
23: 3/2017
22: 2/2017
21: 1/2017

20: 5/2016
19: 4/2016
18: 3/2016
17: 2/2016
16: 1/2016

15: 4/2015
14: 3/2015
13: 2/2015
12: 1/2015

11: 2014
10: 2014
  9: 2014

  8: 2013
  7: 2013

  6: 2012
  5: 2012

  4: 2011

  3: 2010
  2: 2010

  1: 2009