Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik

 

Zespół redakcyjny
prof. dr hab.
Sambor Grucza – redaktor naczelny
dr hab. Monika Płużyczka – z-ca redaktora naczelnego
dr Anna Bonek – asystent redaktora naczelnego
dr Alicja Sztuk – asystent redaktora naczelnego
mgr Agnieszka Kaleta – asystent redaktora naczelnego

Redaktorzy tematyczni
dr Ilona Banasiak
– glottodydaktyka
dr Anna Bonek, – lingwistyka legislacyjna
dr hab. Monika Płużyczka – translatoryka
dr Alicja Sztuk – terminologia
dr Michał Wilczewski – komunikacja specjalistyczna

Punktacja MNiSW: 13 pkt. (2015 r.)
h-index: 9 (2017 r.)
g-index: 20 (2017 r.)

ISSN 2080-4814

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

„Lingwistyka Stosowana" znajduje się na listach:

  • CEJSH – Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • Bazhum – Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych
  • Pol Index - Polska Bibliografia Naukowa
  • Index Copernicus – IC Journals Master List

Founded by prof. dr hab. Sambor Grucza

Wydawca
Instytut Kominkacji Specjalistycznej
i Interkultuowej

Uniwerytet Warszawski
e-mail: ls.wls@uw.edu.pl

Wydarzenia

 

 

27. Konferencja PTLS
13-14 kwietnia 2018, Szczecin

więcej na stronie: http://www.ptls.uw.edu.pl

 

26. Konferencja PTLS
7-8 kwietnia 2017,
Zielona Góra

więcej na stronie: http://www.ptls.uw.edu.pl