Zmiana tytułu czasopisma !

 

Szanowni Państwo,
Począwszy od numeru 25 (1/2018) czasopismo zmieniło nazwę na Applied Linguistics Papers. Szczegóły na stronie www.alp.uw.edu.pl. Na nowej stronie zamieściliśmy także wszsytkie numery Lingwistyki Stosowanej.

Korespondencję prosimy kierować jeszce na nowy adres: alp@uw.edu.pl 

Kontakt:
Dr Alicja Sztuk
Redakcja „Applied Linguistics Papers"
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
e-mail: alp@uw.edu.pl